• انجام حرکت ددلیفت

    چگونه حرکت ددلیفت را انجام دهیم ؟

    ۱ دی, ۱۳۹۵ محمد

    عضلات هدف : در صورت انجام صحیح، حرکت ددلیفت هالتر تقریبا میتواند روی تمام عضلات بدن از سر تا پا تاثیر گذار باشد و آنها را تحت فشار قرار دهد. اما اصلی‌‌ترین عضلاتی که در این تمرین تحت فشار قرار میگیرند عضلات پشت، باسن و همسترینگ می‌باشد.این عضلات با کمک یکدیگر باعث میشوند تا شما…

    بیشتر بخوانید